Język:

Energodiagnostyka Energodiagnostyka

PEŁNA GAMA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Metoda MPM jest to pasywna metoda kontroli nieniszczącej, oparta na rejestracji i analizie
rozkładu własnych magnetycznych pól rozproszonych (WMPR), powstających w wyrobach
i urządzeniach w strefach koncentracji naprężeń (SKN). Dowiedz sie wiecej...

Aktualności

wszystkie aktualności

Co oferujemy?